Laatutyö Elpy ry:ssä

Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit

Elpy ry:lle on myönnetty Avainlippu-merkki osoituksena kotimaisista palveluistamme ja työllistämisestä Suomessa.

Olemme myös Yhteiskunnallinen yritys. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt merkin meille yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Luotettava kumppani

Luotettava kumppani -merkki tarkoittaa, että Elpy ry täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.

Asukaskysely Merikartanossa ja Puistokartanossa

Asukkaidemme tyytyväisyys palveluumme on meille tärkeää. Kartoitamme palvelutalojen asukkaiden kokemuksia viihtyisyydestä, toiminnasta ja palveluista kahden vuoden välein. Viimeisimmässä kyselyssä keväällä 2023 Merikartanon vastanneista 96 % ja Puistokartanon vastanneista 99 % oli tyytyväinen ja heidän kokemuksensa asumisesta oli hyvä.

Hyvinvointialueen valvonta (HVA)

HVA tekee vuosittain sekä yhteisöllisen asumisen kotihoidon puolelle että ympärivuorokautiseen hoivaan valvontakäyntejä. Kotihoidon yksiköihin tehdään ennalta ilmoitettu käynti kerran vuodessa. Ryhmäkoti Puistohelmeen tehdään vuositasolla ennalta ilmoitettu ja ennalta ilmoittamaton valvontakäynti sekä asukaskysely. Valvontakäyntien raportit ja asukaskyselyn tulokset ovat luettavissa Länsi-Uudenmaan hoivakodit portaalissa.

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelmat ovat sosiaali- ja terveysalan sekä elintarvikealan toimijoiden laatimia kirjallisia kuvauksia asiakirjamalleineen siitä, miten toimija varmistaa, että harjoitettava toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. 

Tietosuojaseloste

Elpy ry käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietosuojaseloste 

Palautekäytäntö

Kehittääksemme toimintaamme, keräämme, taltioimme, raportoimme ja hyödynnämme systemaattisesti saamaamme palautteet sekä huomioidut poikkeamat toiminnassamme. Palautteiden ja poikkeamien käsittely on tärkeä osa jatkuvaa kehitystyötämme. Tavoitteena on parantaa ja edelleen kehittää laadukasta palvelua sekä ylläpitää hyviä asiakas- ja yhteistyösuhteita. 

RAI-tietojärjestelmä

Käytämme RAI-järjestelmää asukkaiden hoidon tarpeen ja laadun arviointiin sekä palvelusuunnitelman tekemiseen. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. 

DomaCare

Merikartanossa ja Puistokartanossa on käytössä DomaCare toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä. Doma Care on tietoturvallinen järjestelmä, jonka tavoitteena on työn sujuvoittaminen ja laadukkaan hoitotyön mahdollistaminen.

Vivago-turvaranneke

Asukkailla on Vivago-turvarannekkeet.  Asukkaiden on mahdollista kutsua apua rannekkeen tai asunnon huonelaitteen avulla. Järjestelmä toimii talon sisällä. Ranneke kerää lisäksi ajantasaista hyvinvointi- ja aktiivisuustietoa ja auttaa mm. hoidon suunnittelussa.

Palohälytys- ja sprinklerijärjestelmät sekä iLOQ

Taloissamme on palohälytys- ja sprinklerijärjestelmät sekä ovien sähköinen lukitusjärjestelmä iLOQ.

Portaat luomuun

Ravintola Meri ja Ravintola Puisto ovat Portaat luomuun -asteikolla portaalla kolme. Ohjelman peruslupaukset ovat luotettava ja kestävän kehityksen mukainen toiminta. Näiden lupausten lunastamiseksi ohjelma asettaa ohjelmaan liittyville ammattikeittiölle tiettyjä vaatimuksia ja suosituksia.

Oiva-raportti

Oiva-raportti tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon sitä mukaa kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia. Viimeisin raportti löytyy ravintolan alasivulta.

Henkilöstö

Yhteisömme henkilökunta on ammattitaitoista, sitoutunutta ja motivoitunutta. Toiminnassamme on tärkeää aito kohtaaminen, hyvä palveluasenne ja oikea motivaatio sekä mukava tunnelma. Palveluissa ja hoitotyössä lähtökohtana ovat asiakkaiden omien voimavarojen hyödyntäminen, kuntouttava työote ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

Henkilöstökysely

Työhyvinvointikysely toteutetaan työyhteisössämme kahden vuoden välein yhdessä Työeläkeyhtiö Elon kanssa. Viimeisimmässä henkilöstökyselyssä keväällä 2023 kokonaisarvosana oli 3.95/5.

Henkilöstön koulutus

Koulutettu henkilökunta ja henkilöstön jatkuva oppiminen ovat palvelumme kulmakiviä. Panostamme merkittävästi henkilökunnan koulutukseen. Yhdistyksen henkilökunnan ammatillinen sekä moniammatillinen kehittyminen, työyhteisötaidot ja yhteistyö ovat meille tärkeitä. Koulutussuunnitelmassamme korostuvat sekä ammatillinen osaaminen että arjen toimintaa tukevat aiheet.

Hyvä kohtaaminen laadukkaan palvelun avaintekijänä -koulutuksen tavoite oli kehittää laadukasta palvelukulttuuria ja tukea lähiesimiestyötä. Valmennuspäivissä henkilökunta pohti hyvän kohtaamisen perustaa ja toteutumista. Niissä muodostettiin palvelutaloihin Hyvän asiakaspalvelun teesit ja Ryhmäkoti Puistohelmeen Hyvän kohtaamisen painopisteet. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

Miten autan asiakasta ostamaan -koulutuksen päämääränä oli työstää omaa, tunnistettavaa ja tunnettua sekä laadukasta asiakaspalvelukulttuuria ja yhteisiä toimintamalleja. Koko henkilöstö osallistui koulutukseen. Koulutus toteutettiin yhdessä Markkinointi-instituutin kanssa.

Koko henkilökunnan validaatiokoulutus tukee aitoa kohtaamista. Validaatiomenetelmän avulla voidaan kohdata muistisairas arvostavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen keinoin. Hoitotyön kehitysalueina ovat lisäksi mm. dokumentointi, kirjaamiskäytänteet sekä RAI-järjestelmän (kansainvälinen hoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä) tehokkaampi hyödyntäminen. 

Talojemme tiimivastaavat suorittavat Markkinointi-instituutin lähiesimiehen ammattitutkinnon.

Skhole

Skhole on sosiaali- ja terveysalan täydennyskouluksen verkkokoulutusalusta. Elpy ry on ottanut sen käyttöön hoivahenkilökunnan koulutusta varten vuonna 2018.

Lisätietoja

Niina Pyy

Toimitusjohtaja
040 591 9548niina.pyy@elpy.fi