Asukaskokemuksia

Merikartanon asukaskysely kevät 2023

Merikartanossa toteutettiin asukaskysely alkuvuodesta 2023 yhteistyössä Palvelu Plus Oy:n kanssa. Vastauksia annettiin 63 kpl. Vastaajista 76 % oli naisia ja 24 % miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli 63 – 96 vuotta.

 • 98 % asukkaista kokee, että meillä on turvallista asua
 • 97 % asukkaista tuntee, että Merikartano on miellyttävä ympäristö 
 • 92 % asukkaista on sitä mieltä, että käytännön asiat toimivat meillä sujuvasti
 • 84 % asukkaista ei koe yksinäisyyttä asuessaan Merikartanossa
 • 96 % asukkaista on tyytyväinen ja heidän kokemuksensa asumisesta Merikartanossa on hyvä

Merikartanossa toteutettiin myös kysely asukkaiden läheisille alkuvuodesta 2023. Vastauksia annettiin 48 kpl.

 • 89 % vastaajista koki vuorovaikutuksen henkilökunnan kanssa olevan riittävää
 • 94 % vastaajista koki läheisensä olon turvalliseksi Merikartanossa
 • 100 % vastaajista piti kokemusta Merikartanosta hyvänä 

Puistokartanon asukaskysely kevät 2023

Puistokartanossa toteutettiin asukaskysely alkuvuodesta 2023 yhteistyössä Palvelu Plus Oy:n kanssa. Vastauksia annettiin 84 kpl. Vastaajista 76 % oli naisia ja 24 % miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli 63 – 96 vuotta.

 • 100 % asukkaista kokee, että meillä on turvallista asua
 • 93 % asukkaista tuntee, että Puistokartano on miellyttävä ympäristö 
 • 97 % asukkaista on sitä mieltä, että käytännön asiat toimivat meillä sujuvasti
 • 99 % asukkaista ei koe yksinäisyyttä asuessaan Puistokartanossa
 • 99 % asukkaista on tyytyväinen ja heidän kokemuksensa asumisesta Puistokartanossa on hyvä

Puistokartanossa toteutettiin myös kysely asukkaiden läheisille alkuvuodesta 2023. Vastauksia annettiin 30 kpl.

 • 94 % vastaajista koki vuorovaikutuksen henkilökunnan kanssa olevan riittävää
 • 97 % vastaajista koki läheisensä olon turvalliseksi Puistokartanossa
 • 94 % vastaajista piti kokemusta Puistokartanosta hyvänä 

Kysy lisää asumispalveluistamme

Ulla-Mari Helenius

Vuokrauspäällikkö
050 366 2542ulla-mari.helenius@elpy.fi