Perusmaksu

Asumisen tueksi kuuluu perusmaksukokonaisuus. Sen tavoitteena on turvallinen, asukkaan tarpeet huomioiva ja yhteisöllisyyttä tukeva asuminen.

Perusmaksu vuonna 2024:

  • 295,00 €/ 1 henkilö/kk
  • 442,00 €/ 2 henkilöä/kk

Henkilökunnan läsnäolo 24/7

Oman hoitohenkilökunnan ympärivuorokautinen läsnäolo ja hälytysvalmius Vivagon turvajärjestelmän avulla tukevat turvallista ja yhteisöllistä asuinympäristöä. 

Turvallinen ympäristö palveluiden äärellä

Palvelutaloympäristössä on huomioitu esteettömyys ja omat palvelut ovat lähellä.  Vivagon turvajärjestelmä sisältää ohjelmiston ja sen ylläpidon, huoneistossa olevan huonelaitteen ja hyvinvointirannekkeen. Vivagon hyvinvointirannekkeella asukas voi tehdä painikehälytyksiä apua tarvitessaan. Hoitajat vastaavat kaikkiin turvarannekkeiden hälytyksiin ympäri vuorokauden. Hälytyskäynnit ovat maksullisia.

Asukastoiminta ja -neuvonta

Asukastoiminnan ja -neuvonnan yhteisöohjaaja on tavoitettavissa arkipäivisin. Neuvonnan ja ohjauksen painopisteet ovat asukkaan kotoutumisen onnistumisessa ja arjen tukemisessa. Uuden asukkaan kotouttaminen sisältää tervehdyskäynnin, henkilökohtaisen taloesittelyn sekä tapahtumiin ja toimintoihin tutustuttamisen. Kotouttamiseen kuuluu myös tulotapaaminen, jossa toimintakyky sekä palveluiden tarve kartoitetaan. Säännöllisissä vuositapaamisissa arvioidaan yhdessä asukkaan ja läheisen kanssa palveluiden riittävyyttä asukkaan voimavarojen perusteella.

Yhteisöllinen toiminta

Aktiivinen ja yhteisöllinen toiminta on osa talon arkea. Monipuolinen asukasohjelma rakentuu asukkaiden toiveille ja houkuttelee osallistumaan omien mahdollisuuksien ja mieltymysten mukaan.