Lisää uutisia

Merikartanon ja Puistokartanon asuntotilanteista

Kysy vapautuvista asunnoista. Tällä hetkellä meillä ei ole pitkiä jonoja. Ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää asuntotilanteista; vuokrauspäällikkö Ulla-Mari Helenius, 050 366 2542, ulla-mari.helenius@elpy.fi.

Hoitotyön foorumi 16.1. – 17.1.24

Palvelujohtaja ja hoivapalvelupäälliköt inspiroitumassa ja kehittämässä johtamistaitojaan Osastonhoitaja & Hoitotyön Johtaja 2024 -tapahtumassa Tampereella. 

Turvallisuusinfo asukkaille ja heidän läheisilleen

Järjestimme marraskuun alussa asukkaille ja heidän läheisilleen Merikartanossa ja Puistokartanossa turvallisuusluennon. Asiantuntijana aiheesta oli kertomassa Arttu Vallenius. Teemoina oli mm. erilaiset huijauskeinot, miten tunnistaa huijarin

Selkokielikoulutus

Kirjoitettua ja puhuttua selkokieltä oppimassa

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu helpoksi sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan. Selkokieli on vielä helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin selkeä yleiskieli. Selkokielestä on hyötyä ihmisille, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat arjesta ja vaikkapa työelämästä selviytymistä. Heitä ovat esimerkiksi ihmiset, joilla kielellisen tuen tarve on pysyvä (esim. kehitysvamman tai lukivaikeuden takia), syntynyt elinajan aikana (muistisairaus, afasia) tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Arvion mukaan yli 10 prosenttia Suomen väestöstä tarvitsee selkokieltä.

Selkokielen koulutuksessa tutustuttiin selkokielen kohderyhmiin, esimerkkeihin kirjoitetusta selkokielestä ja kirjoitetun selkokielen periaatteisiin. Perehdyimme myös puhutun selkokielen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Monikulttuurisessa työyhteisössä selkokieli voi auttaa niin ohjeistuksien tekemisessä kuin kollegojen keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi selkokielen periaatteet auttavat viestinnän selkeyttämisessä ja asiakkaiden kohtaamisessa.

Selkokielen koulutuksen piti Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy 26.9.2023. Saavuta Asiantuntijapalvelut on Kehitysvammaliiton omistama yritys, joka on erikoistunut selkokieleen ja saavutettavuuteen sekä puhe- ja kehitysvamma-alan erityiskysymyksiin.