Hakeudu asukkaaksi

Asukkaaksi palvelutalojen vuokra-asuntoihin hakeudutaan hakemuskaavakkeella. Talot ovat rakennettu valtion ARA tuella. ARA:n 1.1.2014 tulleiden ohjeiden mukaan valittaessa asukkaita sosiaalisella tai terveydellisellä perusteella hakijoiden asunnontarve, tulot ja varallisuus selvitetään ja hakija asetetaan etusijajärjestykseen asukasvalintaperusteiden mukaan. Hakemuksen liitteenä on muiden selvitysten lisäksi oltava aina lausunto palveluasumisen tarpeesta. 

Hakemuksen liitteeksi tulee lääkärinlausunto sekä tulo- ja varallisuusselvitys. Lääkärinlausunnossa tulee todeta hakijan toimintakyky ja palveluasumisen tarve, esimerkiksi sairaus tai vamma, alentunut fyysinen toimintakyky, yksinäisyydentunne, turvallisuuden tai yhteisöllisyyden tarve.

Kun henkilö hakeutuu yksityiseen palveluun vastaa hän asumisen ja hoivankustannuksista itse. Kustannukset koostuvat vuokrasta ja asumiskuluista sekä palvelumaksuista.

Kelasta voi hakea eläkkeensaajan asumistukea ja hoitotukea. Osan palvelumaksuista voi huomioida verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Katso videolta omaisen kokemuksista palvelutaloista

Kysy lisää tai varaa tutustumiskäynti

Ota suoraan yhteyttä:

Lähetä viesti