Elpy ry

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry on vuonna 1996 perustettu yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija. Yhdistys tekee työtä ikääntyvän väestön ja vammaisten hyväksi ja osallistuu aktiivisesti Espoon ikäihmisten palvelujen kehittämiseen. Yhdistys on rakennuttanut ja omistaa kokonaan Merikartanon palvelutalon. Yhdistys vastaa Merikartanon ja Puistokartanon palvelutoiminnasta.

Yhdistys on sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton www.valli.fi että Vanhustyön keskusliiton www.vtkl.fi  jäsenjärjestö.

Johtokunta 2016: Leena Luhtanen (puheenjohtaja), Tellervo Kling (varapuheenjohtaja), Leena Leikas, Aaro Peuraniemi, Seija Rinkinen, Matilda Pohjala.

Espoon Lähimmäispalvelusäätiö rs

Espoon Lähimmäispalvelusäätiö rs on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa kokonaan Puistokartanon palvelukeskuksen kiinteistön (Kiinteistö Oy Espoon Palvelukartano). Puistokartanon palvelutoiminnasta vastaa Espoon Lähimmäispalveluyhdistys. Säätiöllä on myös ikäihmisille tarkoitettu vuokra-asunto Puistokartanon lähitalossa.

Hallitus 2016: Leena Luhtanen (puheenjohtaja), Tellervo Kling (varapuheenjohtaja), Leena Leikas.

Kiinteistö Oy Espoon Palvelukartano

Kiinteistö Oy Espoon Palvelukartano (KOY) on säätiön omistama yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon toimija. KOY on rakennuttanut ja omistaa kokonaan Puistokartanon palvelukeskuksen kiinteistön. Puistokartanon palvelutoiminnasta vastaa Espoon Lähimmäispalveluyhdistys.

Hallitus 2016: Juhani Luhtanen (puheenjohtaja), Arja Kivimäki (varapuheenjohtaja), Seppo Viita, Martti Kaasinen.

Toimintamme perustuu arvoille:

 • Ihmisen kunnioittaminen ja tasa-arvo – jokainen on oma ainutkertainen yksilö
 • Oikeudenmukaisuus – jokaisella ikääntyvällä ja vammaisella on oikeus yksilölliseen tarpeensa mukaiseen turvaan, hoivaan hoitoon ja huolenpitoon
 • Avoimuus – yhdistyksen toiminta on avointa ja asiakaslähtöistä.
 • Kehittämismyönteisyys – toiminnassa seurataan tiiviisti vanhusten ja vammaispalvelujen haasteita ja kehitetään toimintaa
 • Usko tulevaisuuteen ja yhteiskunnallinen vastuu – yhdistys uskoo hyvän vanhuuden mahdollisuuksiin ja kantaa omalta osaltaan resurssiensa puitteissa vastuuta hyvien ikääntyvien itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen tuottamisesta.

Palvelutalojemme toimintafilosofiaa:

 • Kannustamme asukkaita elämään mahdollisimman täysipainoista ja kokemusrikasta elämää.
 • Tuemme toiminnallisuutta, itsenäistä selviytymistä, itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta sekä fyysistä ja henkistä vireyttä.
 • Palvelutalo asuinympäristönä tarjoaa turvallisuutta, toimintakykyä ja voimavaroja ylläpitävää yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa uusien tuttavuussuhteiden solmimisen.
 • Kannustamme omaisten osallistumista palvelutalossa asuvien asukkaiden elämään sekä mahdollisuuksiensa mukaan läheistensä hoitoon ja hoivaan.
 • Arjen tueksi tarjoamme monipuolisia itsenäistä selviytymistä tukevia ja avustavia asumis-, turva-, tuki-, ravitsemus, hoiva- ja hoitopalveluja.
 • Rakennamme ja ylläpidämme hyviä suhteita henkilöihin ja yhteisöihin, jotka osallistuvat palvelutalossamme asuvien henkilöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän ylläpitämiseen ja edistämiseen.
 • Seuraamme aktiivisesti vanhuspalvelujen muutostarpeita ja kehitämme yhdistyksen toimintaa valtakunnallisten ja paikallisten linjausten suuntaisesti.
   

Elpy Ry:n toiminta