Ajankohtaista

Elpy ry:stä kutsuttiin palvelujohtaja Kaisa Pekola puhumaan EAHSA:n järjestämään konferenssiin Ranskaan, Lyoniin 22. - 23.9.2016

12.10.2016

The European Association of Homes and Services for the Ageing (EAHSA)
on Eurooppalainen järjestö joka toimii erään laisena kattojärjestönä asumisen, 
palvelujen ja hoiva-alan palveluntuottajille ympäri Eurooppaa. Järjestön jäseniä
on yli 3000 käsittäen organisaatioita ja aktiivisia yksilöitä. Organisaatiot 
edustavat niin kaupallisia, kolmannen sektorin kun kunnallisia/valtiollisia 
toimijoita 20 eri Euroopan maasta. 

www.eahsa.eu

Konferenssin tavoite "Ajattele Eurooppalaisesti - toimi paikallisesti" oli koota yhteen tutkijoita, asiantuntijoita, päättäjiä, palveluntarjoajia, eurooppalaisia verkostoja ja esitellä, jakaa ja tutkia uusia liiketoimintamalleja, uusia tapoja tehdä asioita, esitellä keinoja resurssien ja toiminnan järjestämiseksi sekä verkostoituminen. 

Puhujia oli maailman laajuisesti, yhteensä 12 eri maasta. Konferenssin toisena päivänä käsiteltiin taloutta/investointeja ja toisena johtamista. Elpy ry:n osuus oli osa Johtamisen osiota, ’Lean Management and Retention Management’. Puheessa käsiteltiin Johtajan/esimiehen roolia Elpy ry:ssä. 

Konferenssiin osallistuminen oli äärimmäisen mielenkiintoista ja opettavaista. Ympäri Eurooppa, maailmaa, painitaan samanlaisten haasteiden kanssa kun Suomessa sosiaali- ja terveysalalla. Kaiken kaikkiaan konferenssista jäi miellyttävä kokemus sekä tuli luotua uusia kontakteja.

 


Kuvassa Sharon Blackburn, EAHSAn hallituksen jäsen. 

 

 

Lisää uutisia